Khw Hmoob

CAW SAWVDAWS TUAJ SAIB KHW HMOOB NYAB LAJ TEB.

       Ntawm no yog ib lub khw Hmoob uas muaj Hmoob tuaj coob heev. Hmoob muag khoom txhua yam tej huv si thiab.

Hmoob muag khaub ncaws HmoobMuag paj ntaub, thiab xov tej uas yog hmoob liNo yog ntawm ncauj ke mus rau hauv lub khw


Mus saib khaub ncaws Hmoob Ntawm lub khw muag nyuj muag twm

 Txoj kev nce mus saum lub khw muag Twm


Cov hluas nkauj Hmoov tuaj tab laj

      Nyob ntawm lub tab laj no lom zem heev li, muaj hmoob muag khaub ncaws, muag zaub, muag nqaij, muaj tsiaj txhu, muag cawv, muag tshuaj thiab txhua yam uas Hmoob muaj, yog leej twg nyiam thov caw tuaj mus ncig mus saib thiab.

Qeej Hmoob


Qeej Hmoob

       Peb Hmoob li qeej yog ib yam uas luag lwm haiv neeg tsis muaj, yog yam uas peb Hmoob xwb thiab muaj nws yog ib yam tseem ceeb rau Hmoob. Peb muaj cov qeej Hmoob uas zoo, yog leej twg xav tau hu rau peb tau nawb. Ua tsaug ntau.

Paj Ntaub Hmoob


         Peb Hmoob tej paj ntaub nws tseem ceeb heev. Ib txwm peb cov hluas peb tsis paub txog li lawm, tiamsis cov paj ntaub no yog Hmoob teej Hmoob tug thiab yog peb Hmoob li ntawv. Thaum ub peb Huab Tais tuag peb lub teb chaws poob, peb cov yawg koom thiaj kom peb muab sau rau tej khaub ncaws hnav, yog li ntawm thiaj nyob nrog peb hmoob txog niaj hnub nim no. Tiamsis tu siab nim no peb muaj ib txhia Hmoob peb tsis hnav paj ntaub Hmoob lawm, peb saib nws tsis tseem ceeb lawm, peb thiaj pib hnov qab zuj zus.

         No yog peb ib tus Txiv hlob nws tshuab qeej txog tej keeb kwm paj ntaub. Caw peb ib tsoom Hmoob nrog nloog tau. Muaj lus ua tsaug ntau.

Video Hmong Shopping

Khaub Ncaws Hmoob

Saib Hauv Video

         Cov khaub ncaws no zoo rau lub sijhawm nej mus koom txoos loj, mus ua tshoob, mus ua qhua, mus noj 30 thiab tej lub sijhawm uas muaj kev Hmoob tuaj ua ke, tsis tas li ntawd yog hais tias peb mus koom lwm yam neeg los yuav ua rau luag pom txog peb haiv Hmoob tej tsoos tias peb haiv hmoob cov tsoos zoo tiag tiag. Cev khaub ncaws no yuav ua rau koj yog ib tus poj niam Hmoob tiag tiag, tiamsis tsis yog ib tus poj niam Hmoob yaj sab, hos yog ib tus poj niam Hmoob paub cai, paub qab hau thiab muaj keb kawm.

Yog xav tau hu rau peb tau.