Khw Hmoob

CAW SAWVDAWS TUAJ SAIB KHW HMOOB NYAB LAJ TEB.

       Ntawm no yog ib lub khw Hmoob uas muaj Hmoob tuaj coob heev. Hmoob muag khoom txhua yam tej huv si thiab.

Hmoob muag khaub ncaws HmoobMuag paj ntaub, thiab xov tej uas yog hmoob liNo yog ntawm ncauj ke mus rau hauv lub khw


Mus saib khaub ncaws Hmoob Ntawm lub khw muag nyuj muag twm

 Txoj kev nce mus saum lub khw muag Twm


Cov hluas nkauj Hmoov tuaj tab laj

      Nyob ntawm lub tab laj no lom zem heev li, muaj hmoob muag khaub ncaws, muag zaub, muag nqaij, muaj tsiaj txhu, muag cawv, muag tshuaj thiab txhua yam uas Hmoob muaj, yog leej twg nyiam thov caw tuaj mus ncig mus saib thiab.