Khăn trùm đầu của người Miêu sống trong 12 làng gần huyện Chức Kim (织金), tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Tổng dân số
10-12 triệu
Khu vực đông người sinh sống
Trung Quốc: 9 triệu
Việt Nam: 1.068.189[1]
Lào: 65.000
Pháp: 10.000
Hoa Kỳ: 275.000
Thái Lan: 160.000
Guiana thuộc Pháp: 3.000
Ngôn ngữ
tiếng H'Mông
Tín ngưỡng
Saman giáo, Phật giáo, Kitô giáo, khác

Khăn trùm đầu của người Miêu sống trong 12 làng gần huyện Chức Kim (织金), tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Tổng dân số
10-12 triệu
Khu vực đông người sinh sống
Trung Quốc: 9 triệu
Việt Nam: 1.068.189[1]
Lào: 65.000
Pháp: 10.000
Hoa Kỳ: 275.000
Thái Lan: 160.000
Guiana thuộc Pháp: 3.000
Ngôn ngữ
tiếng H'Mông
Tín ngưỡng
Saman giáo, Phật giáo, Kitô giáo, khác