Khaub Ncaws Hmoob

Saib Hauv Video

         Cov khaub ncaws no zoo rau lub sijhawm nej mus koom txoos loj, mus ua tshoob, mus ua qhua, mus noj 30 thiab tej lub sijhawm uas muaj kev Hmoob tuaj ua ke, tsis tas li ntawd yog hais tias peb mus koom lwm yam neeg los yuav ua rau luag pom txog peb haiv Hmoob tej tsoos tias peb haiv hmoob cov tsoos zoo tiag tiag. Cev khaub ncaws no yuav ua rau koj yog ib tus poj niam Hmoob tiag tiag, tiamsis tsis yog ib tus poj niam Hmoob yaj sab, hos yog ib tus poj niam Hmoob paub cai, paub qab hau thiab muaj keb kawm.

Yog xav tau hu rau peb tau.