Qeej Hmoob


Qeej Hmoob

       Peb Hmoob li qeej yog ib yam uas luag lwm haiv neeg tsis muaj, yog yam uas peb Hmoob xwb thiab muaj nws yog ib yam tseem ceeb rau Hmoob. Peb muaj cov qeej Hmoob uas zoo, yog leej twg xav tau hu rau peb tau nawb. Ua tsaug ntau.